Hiroshi Senju Museum, Karuizawa

Ryue Nishizawa

Camera: NIKON D850